कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

पशुपन्छी विकास निर्देशनालय

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय

कालिकोट


Prakash Dhami

कार्यालय प्रमुख

लक्ष्मी प्रसाद अधिकारी

कार्यालय प्रमुख
Nirmal

सूचना अधिकारी

अकल बहादुर सेजुवाल

सहायक स्तर पाचौं
हाम्रो बारेमा

यस जिल्लाको खाडाचक्र नगरपालिका वडा न १ मा अबस्थित साबिकको पशु सेवा कार्यालय २०३८ सालदेखि बिभिन्न नामले   नामाकरण भई हाल पशु अस्पताल तथा  जिल्ला पशु सेवा कार्यालयको रुपमा स्थापना भई अनवरत रुपमा पशु विकास सम्बन्धि विभिन्न कार्यक्रम तथा गतिविधिहरु संचालन गर्दै आई रहेको छ । यस कार्यलयको स्थापना पश्चातको विवरण निम्नअनुसारको छ ।


१। मिति २०३७/१२/२४ को सरकारको निर्णयानुसार पशु चिकित्सालयको रुपमा नामाकारण भएको ।

२. आ.व. ०३८/०३९ मा खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय जिल्ला कृषि शाखा अन्तरगत पशु चिकित्सा इकाईको रुपमा स्थापित । 

३. मिति २०४२ /४/३ को निर्णयानुसार जिल्ला पञ्चायत सचिवालय अन्तरगत पशु विकास तथा पशु स्वास्थ्य शाखाको रुपमा नामाकरण भएको ।

४.मिति २०४५/५/१० को निर्णयानुसार जिल्ला पशु सेवा शाखाको रुपमा नामाकरण भएको ।

५. २०४९ सालमा कृषकहरुलाई एउटै छानाबाट सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य अनुरुप जिल्ला विकास कार्यालय अन्तरगत पशु सेवा कार्यक्रम संचालन भएको ।


थप हेर्नुहोस्

कानूनी दस्ताबेज
शीर्षक डाउनलोड
पशु-स्वास्थ्य-तथा-पशु-सेवा-नियमावली-२०५६
प्रदेश-सरकार-कार्यविभाजन-नियमावलि-२०७४
प्रदेश-सार्वजनिक-खरिद-पहिलोसंशोधननियमावली-२०७६
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
साझेदारीमा-पशुपालन
प्रदेश-आर्थिक-कार्यविधि-ऐन-२०७४
ऐन-नं.-१४-Are-17-प्रदेश-दुग्ध-विकास-बोर्ड-ऐन-2075
प्रदेश सहकायी सम्फन्धभा व्मवस्था गन वफनके ो ऐन
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
कृषि तथा पशुपन्छीजन्य औजार उपकरण अनुदान कार्यविधि २०७५
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यविध २०७६
प्रदेश-निजामति-कर्मचारीको-पदस्थापन-सरुवा-तथा-काज-सम्बन्धी-कार्यविधि२०७६
सार्वजनिक-खरिद-नियमावली-फाइनल
कृषि-पशुपन्छी
साझेदारीमा-नमुना-गाईपालन
सरकारी निकायद्वारा सामाजिक संजाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५
प्राविधिक विध्यालयमा अर्गानीक कृर्षि तथा पशु सेवा कार्यविधि २०७६
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
थप हेर्नुहोस्
सूचना तथा समाचारहरु
शीर्षक डाउनलोड
जानकारी सम्बन्धमा सूचना
मुख्यमन्त्रि उत्कृष्ठ कृषक पुरस्कार कार्यक्रममा सहभागि अुन आबेदन आव्हानको सूचना
बोयर जातको बोका बाख्रा र उन्नतजातको भेंडा / थुमाको माग संकलन सम्बन्धमा |
थप हेर्नुहोस्

© 2020 Copyright : पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, कालिकोट
Last Updated: 2021/04/25
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.